Leermiddelen1-23-8WerkboekjesLespakkettenSchoolreizenVacaturesNieuwsMusicalsTheaterApps1-23-8

Lespakket: Nationaal Basisdiploma Fietsbehendigheid

Vak- en deelgebied: verkeer, bewegingsonderwijs
Benodigdheden: fiets en onderstaand lesmateriaal
Producent: Pedaleren | website fietsdiploma.nl

Inhoud
De fietsbehendigheidsoefeningen die tot het Nationaal Basisdiploma Fietsbehendigheid (NBF) behoren, zijn niet alleen erg leuk, maar vormen ook een uitstekend middel om de balans, coördinatie en timing van de kinderen te verbeteren.

Lesmateriaal
Het NBF bestaat uit zeven op zich zelf staande en combineerbare oefeningen die in onderstaande tabel staan opgenomen. Via de link vindt u online nadere informatie bij elke oefening. Hier vindt u nadere uitleg bij de digitale oefeninstructies.

0001
0002
0003
0006
0008
0017
0021

Evenwichtsbalk (verbeteren dynamische balans): lesmateriaal | filmpje
Slalom enkelvoudig (verbeteren bochtentechniek): lesmateriaal | filmpje
Voorwerp oppakken (verbeteren coördinatie, timing en balans): lesmateriaal | filmpje
Onderdoortje (verbeteren dynamische balans/fietsbeheersing): lesmateriaal | filmpje
Achtjes rijden (leren hindernissen te ontwijken): lesmateriaal | filmpje
Cirkel rijden (verbeteren kijk -, bochten en stuurtechniek): lesmateriaal | filmpje
Slakkenrace (verbeteren fietsbalans): lesmateriaal | filmpje

Extra oefeningen

0009
0010
0012
0013
0014
0016
0020

Op- en afstappen (verbeteren op- en afstaptechniek): lesmateriaal | filmpje
Over wip rijden (verbeteren fietsbalans): lesmateriaal | filmpje
Slakkenrace groep (verbeteren fietsbalans): lesmateriaal | filmpje
Tikkertje (verbeteren fietsbalans en stuurtechniek): lesmateriaal | filmpje
Vierkantje (fietsbalans en behendigheid): lesmateriaal
Ballen werpen (verbeteren fietsen in groep, timing en stuurtechniek): lesmateriaal
Voorwiel optillen (onverwachte dwarsliggende obstakels): lesmateriaal | filmpje

Algemene toelichting lespakket Nationaal Basisdiploma Fietsbehendigheid
Examenparcours toelichting | examenparcours
Examen en examenprocedure
Diploma
Tarieven

Subsidie
Het lespakket Nationaal Basisdiploma Fietsbehendigheid is erkend door subsidie verlenende instanties en is te vinden op de Menukaart van de Sportimpuls. Dat betekent dat er subsidie kan worden verleend op projecten die zijn gebaseerd op dit lespakket. Lees hier voor meer informatie over de beschikbare subsidiebedragen.

Meer informatie over het Nationaal Basisdiploma Fietsbehendigheid
De fietsbehendigheidsoefeningen die tot het Nationaal Basisdiploma Fietsbehendigheid behoren, zijn niet alleen erg leuk, maar vormen ook een uitstekend middel om de balans, coördinatie en timing van de kinderen te verbeteren. Door de fiets als hulpmiddel te gebruiken wordt er een moeilijkheidsfactor aan toegevoegd en wordt de fietsbeheersing op een hoger niveau gebracht. Dat is ook belangrijk voor de veiligheid in het verkeer.

Het lespakket met hoogwaardig lesmateriaal is speciaal bestemd voor het (basis-) onderwijs. Het bestaat uit een geselecteerd aantal oefeningen uit het aanbod van Pedaleren.nl en is afgestemd op de doelgroep. De oefeningen en bijbehorende instructies zijn in tekst en beeld (via een website) beschikbaar. Een leerkracht, gymdocent of bv. een (verkeers-) ouder kan zelf zonder veel instructie de oefeningen begeleiden op een tijdstip naar keuze. Het oefenen van de vaardigheden kan worden afgesloten met het examen dat op deze oefeningen van toepassing is. Op verzoek wordt daarbij een diploma verzorgd.

De oefeningen zijn eventueel online samen te stellen tot een gedrukte lesmap en tegen geringe kosten thuisbezorgd te krijgen.  Daarnaast kunnen via Opleidingsplatform Pedaleren.nl de bijbehorende hulpmaterialen en de benodigde terrein- en parcoursinrichting worden aangevraagd. Tenslotte biedt Pedaleren.nl de administratieve omgeving om de bijbehorende activiteiten rondom het lespakket online te organiseren. Te denken valt bv. aan het proces rondom de organisatie van het examen en het aanvragen van gedrukte diploma's.

Via de thema-website Fietsdiploma.nl vindt u alle informatie over het gebruik van de lesinhoud en haar onderdelen. Daarnaast leest u alles over de voorbereiding, werkwijze en uitvoering van oefeningen en het examenparcours. Tenslotte is vermeld hoe leerlingen voor een examen kunnen worden aangemeld, hoe het examen kan worden afgenomen en op welke manier u in het bezit komt van de bijbehorende diploma's.
Ga naar de website voor meer informatie.

Toon ook de tools van:

informatie over deze functie